Вдосконалення регулювання ринку праці з метою зниження рівня неофіційного працевлаштування та стимулювання мобільності працівників

0%
Інформацію оновлено
12.08.2021
Відповідальний виконавець: 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Міністерство фінансів України
Торгово-промислова палата України (за згодою)
Органи місцевого самоврядування (за згодою)
Галузеві та бізнес-асоціації (за згодою)
  • Виконано
  • Виконується
  • Не виконано
  • Заплановано до виконання
IV квартал
2021
Проведення комплексного дослідження з метою виявлення причин неофіційного працевлаштування
Виконується

(Звіт за 2018–2019 роки).

Державна служба зайнятості проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу, спрямовану на запобігання нелегальним трудовим відносинам та їх негативним наслідкам.

До зазначених заходів залучаються соціальні партнери, представники органів влади, контролюючих та правоохоронних органів на постійній основі, а також запрошуються керівники підприємств, установ та організацій, фізичні особи – підприємці.

Так, фахівцями державної служби зайнятості проводилися заходи роз’яснювального характеру, зокрема:

-          спільно з Держпраці роз’яснювальна робота з роботодавцями про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин;

-          індивідуальні відвідування роботодавців з питань легалізації зайнятості;

-          семінари та вебінари для населення та для роботодавців з питань легальної зайнятості;

-          робочі зустрічі, наради, “Круглі столи”, відеоконференції та інші заходи, спрямовані на інформування  громадськості про переваги офіційного працевлаштування та уникнення порушень  у соціальній сфері, недопущення підміни фактичних трудових договорів цивільними та господарськими тощо.

Крім того, з метою поінформованості населення та роботодавців щодо негативного впливу неоформлення трудових відносин на економічний та соціальний розвиток держави, в центрах зайнятості розміщені матеріали про необхідність дотримання роботодавцями вимог законів України “Про зайнятість населення”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, “Про оплату праці”, “Про рекламу”, Кодексу законів про працю України.

РЕГІОНИ:

Чернігівська ОДА:

Протягом 2020 року проведено 527 інформаційних семінари “Ризики нелегальної трудової міграції”. Крім того, проведено 154 інформаційні вебінари із загальних питань зайнятості, на яких також розглядались питання щодо ризиків тіньової зайнятості та переваг офіційного працевлаштування Проведено 69 інформаційних семінарів з питань легалізації зайнятості за участю 338 представників підприємств, організацій та фізичних осіб-підприємців, 5 засідань «круглих столів», нарад, робочих зустрічей за участю 30 роботодавців, учасниками яких стали 924 безробітні особи та шукачі роботи. До проведення вказаних семінарів долучалися спеціалісти Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та представники Бюро правової допомоги.

У 2020 році у філіях Чернігівського ОЦЗ проведено 384 семінари із загальних питань зайнятості, учасниками яких стали 5,7 тис. безробітних. Метою таких заходів є в тому числі інформування громадян про переваги легальної праці, запобігання тіньовій зайнятості та працевлаштування 

без оформлення трудових відносин.

Загалом у 2020 році обласною службою зайнятості проведено 467 спільних відвідувань таких суб’єктів господарювання з Управлінням Держпраці в Чернігівській області, 578 відвідувань фахівцями служби зайнятості, 106 інформаційних семінарів з питань легалізації зайнятості за участю 1095 представників підприємств, організацій та фізичних осіб-підприємців, 26 засідань “круглих столів”, нарад, робочих зустрічей за участю 289 роботодавців.

IV квартал
2018
Ухвалення комплексу заходів та внесення змін до Кодексу законів про працю України
Виконується

Мінсоцполітики (Мінекономіки):
Відомствами здійснюється робота щодо розробки законопроєктів та внесення відповідних змін до Кодексу законів про працю України, які сприятимуть вдосконаленню регулювання ринку праці та зниженню рівня неофіційного працевлаштування.

Державна служба зайнятості проводить інформаційно–роз’яснювальну роботу, спрямовану на за- побігання нелегальним трудовим відносинам та їх негативним наслідкам.

Це тематичні публікації у друкованих виданнях, семінари, цільові зустрічі, «круглі столи» тощо. Однією з тематик семінарів для роботодавців є «Легалізація зайнятості – крок назустріч Вашим працівникам (у тому числі, особам з інвалідністю)». До зазначених заходів залучаються соціальні партнери, владні структури, контролюючі та правоохоронні органи на постійній основі, а також запрошуються керівники підприємств, установ та організацій, фізичні особи – підприємці, які:

  • використовують найману працю згідно укладених трудових договорів, що передбачають за- йнятість працівників;

  • зменшили чисельність найманих працівників, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, при збереженні (збільшенні) обсягів діяльності (виробництва);

  • виплачують працівникам заробітну плату в сумі менше або на рівні законодавчо встановлено- го мінімального розміру за відпрацьований повний робочий день.

У центрах зайнятості шукачі роботи можуть отримати індивідуальні або групові консультації з пи- тань переваг легальної зайнятості, скористатися буклетами відповідної тематики.

Для роботодавців розроблена пам’ятка – застереження про передбачену законодавством відповідальність за використання найманої праці без належного юридичного оформлення.