Посилення захисту прав інтелектуальної власності на законодавчому рівні та реалізація Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності

0%
Інформацію оновлено
06.08.2021
Відповідальний виконавець: 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 • Виконано
 • Виконується
 • Не виконано
 • Заплановано до виконання
IV квартал
2021
Прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на посилення захисту прав інтелектуальної власності в Україні та на вдосконалення механізмів правової охорони географічних зазначень і традиційних продуктів
Виконується

З метою посилення захисту прав інтелектуальної власності Мінекономіки було здійснено ряд заходів. Так, Верховною Радою України було прийнято низку законів щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної власності:

 1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 No 703–IX, спрямований на запровадження дворівневої системи державного управління сферою інтелектуальної власності: створення Національного органу інтелектуальної власності України (НОІВ); при цьому Мінекономіки забезпечуватиме формування та реалізуватиме державну політику в сфері інтелектуальної власності, а НОІВ виконуватиме окремі публічні функції (владні повноваження) з реалізації державної політики. Закон No 703–IX набрав чинності 14.10.2020.

 2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21.07.2020 No 815–IX, спрямований на імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Цим Законом, з–поміж інших положень щодо підвищення стандартів правової охорони торговельних марок і промислових зразків, які встановлені у статтях 193–200, 212–218 Угоди про асоціацію, містяться норми щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки і промислові зразки, а саме посилено санкції за порушення прав на них, а також введено норми, спрямовані на протидію зловживанню правами інтелектуальної власності шляхом запровадження можливості досудового скасування реєстрацій промислових зразків в адміністративному порядку в Апеляційній палаті (процедура «post grant opposition»). Закон No 815–IX набрав чинності 16.08.2020.

 3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» від 21.07.2020 No 816–IX, спрямований на імплементацію Угоди про асоціацію. Цим Законом, з–поміж положень щодо підвищення стандартів правової охорони винаходів і корисних моделей, які встановлені у статтях 219–223 цієї Угоди, містяться норми щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі, а саме посилено санкції за порушення прав на них, а також введено норми, спрямовані на протидію зловживанню правами інтелектуальної власності шляхом надання права будь–якій особі заперечувати проти заявок на винаходи після їх публікації («pre–grant opposition»), запроваджується можливість визнання недійсними прав на винаходи і корисні моделі в адміністративному порядку в Апеляційній палаті («post–grant opposition»). Закон No 816–IX набрав чинності 16.08.2020. Окрім того, Мінекономіки було розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» (реєстр. No 3474 від 14.05.2020) з метою скасування застарілої системи маркування контрольними марками примірників творів та об’єктів суміжних прав, яка сприймається добросовісними розповсюджувачами як додаткове навантаження на бізнес, та надання власникам можливості використовувати більш сучасні способи захисту. Законопроєкт було схвалено Кабінетом Міністрів України та подано на розгляд Верховної Ради України. Наразі законопроєкт No 3474 розглядається профільним Комітетом ВРУ з питань правоохоронної діяльності. 04.11.2020 профільний комітет рекомендував Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроєкт No 3474 за основу. Очікується його прийняття у першому читанні. Мінекономіки здійснюватиме супроводження зазначеного законопроєкту у Верховній Раді України до моменту його прийняття. Також Мінекономіки розроблено проєкт Закону України «Про авторське право і суміжні права» (нова редакція закону).

Цим законопроєктом пропонується серед іншого посилити питання захисту авторського права і суміжних прав, зокрема:

 • спростити для правовласників процедуру вилучення нелегального контенту на веб–сайтах в Інтернеті та поширити цю процедуру на всі об’єкти авторського права і суміжних прав;

 • передбачено повноваження Національної поліції поряд з державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Мінекономіки складати протоколи щодо осіб, які не дотримуються порядку припинення порушень авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет;

 • вдосконалено механізм визначення компенсації, що встановлюється судом за порушення авторського права і суміжних прав;

 • до переліку суб’єктів, що мають право звертатися за захистом авторського права і (або) суміжних прав у встановленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції додатково віднесено осіб, яким надано виключну ліцензію на використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, організації колективного управління та об’єднання суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, основною метою діяльності яких є захист авторського права і (або) суміжних прав – у змінах до Господарського процесуального кодексу України пропонується не вважати малозначними справи щодо прав інтелектуальної власності. Законопроєкт внесено на розгляд Кабінету Міністрів України листом Мінекономіки від 04.12.2020 No 2331–02/72071–01, розглянуто на засіданні 18.02.2021 Урядового комітету з питань цифрової трансформації, розвитку громад і територій, освіти, науки та інновацій, охорони здоров’я, захисту довкілля, економічної, фінансової, правової політики та правоохоронної діяльності, за результатами якого законопроєкт доопрацьовується Мінекономіки. Прийняття вищезазначених законопроєктів надасть можливість забезпечити впровадження ефективного механізму захисту прав інтелектуальної власності та призведе до покращення інвестиційного клімату в Україні.

Посилення захисту прав інтелектуальної власності на законодавчому рівні відбувається шляхом прийняття законодавчих актів щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної власності. Так, у 2020 році прийнято закони України:

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності” від 16.06.2020 № 703-IX (спрямований на запровадження дворівневої системи державного управління сферою інтелектуальної власності);

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями” від 21.07.2020 № 815-IX;

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства” від 21.07.2020 № 816-IX.

04.03.2021 у першому читанні було прийнято законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних” (реєстр. № 3474 від 14.05.2020).

Законопроект передбачає скасування застарілої системи маркування контрольними марками примірників творів та об’єктів суміжних прав, яка сприймається добросовісними розповсюджувачами як додаткове навантаження на бізнес, та надання власникам можливості використовувати більш сучасні способи захисту.

Наразі очікується прийняття законопроекту реєстр. № 3474 у другому читанні. Мінекономіки здійснюватиме супроводження законопроекту у Верховній Раді України до моменту його прийняття.

Також Мінекономіки розроблено законопроект “Про авторське право і суміжні права” (нова редакція закону), яким пропонується, серед іншого, посилити захист авторського права і суміжних прав, зокрема:

- спростити для правовласників процедуру вилучення нелегального контенту на веб-сайтах в Інтернеті та поширити цю процедуру на всі об’єкти авторського права і суміжних прав;

- передбачено повноваження Національної поліції поряд з державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Мінекономіки складати протоколи щодо осіб, які недотримуються порядку припинення порушень авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет;

- вдосконалено механізм визначення компенсації, що встановлюється судом за порушення авторського права і суміжних прав;

- до переліку суб'єктів, що мають право звертатися за захистом авторського права і (або) суміжних прав у встановленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції додатково віднесено осіб, яким надано виключну ліцензію на використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, організації колективного управління та об’єднання суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, основною метою діяльності яких є захист авторського права і (або) суміжних прав;

- у змінах до Господарського процесуального кодексу України пропонується не вважати малозначними справи щодо прав інтелектуальної власності.

 Законопроєкт 09.06.2021 зареєстровано у Верховній Раді України за № 5552-4, 14.06.2021 направлено на розгляд Комітету з питань економічного розвитку.

Крім того, Мінекономіки розробило законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за порушення авторського права і (або) суміжних прав».

Прийняття законопроекту сприятиме:

- посиленню адміністративної відповідальності за порушення авторського права і суміжних прав (передбачається санкція як штраф від п’ятдесяти до трьохсот  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 грн. до 5100 грн.) з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення);

- посиленню  кримінальної відповідальності за порушення авторського права і суміжних прав (передбачається санкція як штраф від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5 100 грн. до 17 000 грн.), або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк;

- конкретизації кримінальної відповідальності за різні способи фінансування піратства.

Законопроект 09.06.2021 зареєстровано у Верховній Раді України за № 5643, 14.06.2021 направлено на розгляд Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Прийняття вищезазначених законопроектів надасть можливість забезпечити впровадження ефективного механізму захисту прав інтелектуальної власності та призведе до покращення інвестиційного клімату в України.