Вдосконалення системи професійного навчання працівників, зокрема для їх залучення у перспективні сектори економіки

0%
Інформацію оновлено
12.08.2021
Відповідальний виконавець: 
Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України
Торгово-промислова палата України (за згодою)
Київська міська та обласні держадміністрації
  • Виконано
  • Виконується
  • Не виконано
  • Заплановано до виконання
IV квартал
2021
Вдосконалення системи професійного навчання працівників у визначених перспективних секторах
Виконується

(Звіт за 2018 рік та 2019 роки)
Для розширення можливостей професійного навчання працівників шляхом реалізації права на навчання за кошти ваучера постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 No 206 внесено зміни до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 No 207. Зокрема, розширено види професійного навчання працівників на підставі ваучера. Тепер на підставі ва- учера здійснюються перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спе- ціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо–наукового/освітньо– творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності. Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Мініс- терства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 07.09.2020 No 1716, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.09.2020 за No 946/35229. Перелік містить 43 робітничі професії та 27 спеціальностей для фахівців з вищою освітою. Для забезпечення можливості професійного навчання працівників та їх залучення у перспективні сектори економіки, визначені Експортною стратегією України («дорожня карта» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 – 2021 роки, до Переліку включено ряд професій (оператор верстатів з програмним керуванням, фрезерувальник, токар, робітник фермерського господарства, швачка, кравець, закрійник) та спеціальностей (інженерія програмного забезпечення, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, готельно–ресторанна справа, харчові технології). Для розширення можливості працівників підтвердити професійну кваліфікацію, отриману шляхом неформального професійного навчання, постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 No 206 внесено зміни до Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 15.05.2013 No 340. Зазначеними змінами спрощена процедура подання пропозицій для формування Переліку суб’єк- тів підтвердження результатів неформального навчання та знято обмеження щодо професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання. Тепер можливо підтвердження професійних кваліфікацій за всіма робітничими професіями, які наведені в Національному класифікаторі України ДК 003 «Класифікатор професій».

У 10 областях України здійснюється впровадження інформаційної системи аналізу та прогнозування регіональних ринків праці в державній службі зайнятості здійснюється у 10 областях України.

МОН:

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. No 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково–педагогічних працівників» затверджено Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково–педагогічних працівників (далі – Порядок підвищення кваліфікації). Порядком підвищення кваліфікації передбачено, що суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково–педагогічних працівників. При цьому, педагогічні та науково–педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

З метою забезпечення відповідності системи освіти:

підписано Меморандум про впровадження пілотного проєкту між Міністерством освіти і науки України, Одеською обласною державною адміністрацією та Громадською організацією “Інститут професійних кваліфікацій” щодо проведення дослідження відповідності показників регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів потребам ринку праці Одеської області;

підписано Меморандум про співпрацю між Міністерством освіти і науки України, Товариством з обмеженою відповідальністю “Захід-Схід Консалтінг” і громадською організацією “Міжнародний клуб ділових людей” щодо підготовки кваліфікованих кадрах для задоволення потреб дорожньо-будівельної галузі;

проведено у співпраці з компанією “Ferdinand Bilstein Ukraine” підвищення кваліфікації викладачів спецдисциплін, майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти інноваційним виробничим технологіям обслуговування автомобілів;

спільно з ТОВ “Фроніус Україна” проведено онлайн тренінг для майстрів виробничого навчання та викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти за професіями, пов’язаними із зварювальними технологіями на тему: “TIG зварювання”;

взято участь у круглому столі “Достойна заробітна плата, гідні та безпечні умови праці на будівництві – шлях до скорочення відтоку кваліфікованих кадрів” (у рамках міжнародної торговельної виставки будівельних матеріалів і технологій “InterBuildExpo-2021”);

підписано Меморандум про впровадження пілотного проєкту між Міністерством освіти і науки України, Житомирською обласною державною адміністрацією та Громадською організацією «Інститут професійних кваліфікацій» щодо проведення дослідження відповідності показників регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів потребам ринку праці Житомирської області.

Спільно з ТОВ “Самміт” проведено онлайн вебінар для майстрів виробничого навчання та викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти за професіями, пов’язаними із зварювальними технологіями на тему: “Інноваційне зварювальне обладнання” на платформі ZOOM.

Проведено онлайн зустріч з представниками громадської організації “WiN Ukraine”, що є українським осередком всесвітньої некомерційної асоціації Women in Nuclear Global, щодо запровадження науково-технічного співробітництва щодо стажувань і наукових візитів на об’єкти атомної галузі здобувачів закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, а також створення галузевого порталу для слухачів та студентів і випускників.

У рамках проєкту “Публічно-приватне партнерство для поліпшення сантехнічної освіти в Україні” проведено:

  •  конкурс фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти – учасників проєкту з професії “Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування”;
  • круглий стіл з обговорення оновленого проєкту освітнього стандарту на компетентнісній основі з професії “Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування” за участі представників підприємств галузі.

Проведено, спільно з ТОВ “Кнауф Гіпс Київ”, онлайн круглий стіл для викладачів спеціальних дисциплін закладів професійної (професійно-технічної) освіти з обміну досвідом розроблення методичних розробок уроків спеціальної технології з професії “Монтажник гіпсокартонних конструкцій”.

Розпочато співпрацю щодо підготовки кваліфікованих кадрів:

- з ТОВ “ВІАТЕК” за компетенцією “Монтаж технічних систем безпеки та спостереження”;

- з Українською асоціацією виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції “УкрФА”.

РЕГІОНИ:

Вінницька ОДА:

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників, навчання учнів, перенавчання дорослого населення на новій техніці із використанням сучасних виробничих технологій, відповідно, підвищення можливостей працевлаштування, залучаються ресурси державного, обласного бюджетів, позабюджетні надходження навчальних закладів та кошти інвесторів, у тому числі європейських (Німеччина). Понад 20 закладів П(ПТ)О області взяли участь у конкурсі та експертною комісією KFW вибрані для роботи у пілотному проекті МОН та ЄС “EU4 Skills: Кращі навички для сучасної України”. Переможцем конкурсу в області є вище професійне училище №41 м. Тульчин, де заплановано створення Центру професійної досконалості. Мікрогранти на дооснащення навчально-практичних центрів будуть направлені до ДПТНЗ “Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище” та ДПТНЗ “Вінницьке вище професійне училище сфери послуг”. Підготовлено до підписання меморандуми про співпрацю між Українським фондом соціальних інвестицій, вище вказаними закладами та Вінницькою обласною державною адміністрацією з метою об’єднання зусиль задля модернізації  інфраструктури  закладів  у рамках реалізації фінансованого ЄС через Німецький банк розвитку KFW (Франкфурт-на-Майні) проєкту “EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні”.

Також, у рамках проєкту “EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні” на базі ДПТНЗ “Вінницьке вище професійне училище сфери послуг” буде здійснено реконструкцію для облаштування майстерень за професією “Готельне обслуговування” та “Кухар-кондитер”, що сприятиме підвищенню якості підготовки кваліфікованих робітників для перспективних галузей  торгівлі  та сфери послуг.

Кіровоградська ОДА:

У рамках обласної програми розвитку агропромислового комплексу Кіровоградської області на 2018 – 2023 роки здійснюється підтримка експортоорієнтованих підприємств області. Зокре- ма, через фінансову підтримку суб'єктів господарювання у вигляді пільгових кредитів на реалі- зацію бізнес–планів, компенсації відсотків за кредитами, залученими у банківських установах. З метою залучення інвестицій у розвиток регіону, в області створена та діє Агенція регіонального розвитку, одним із напрямків роботи якої є організація та реалізація заходів та проєктів щодо підтримки регіонального розвитку, зокрема на підтримку та розвиток малого та середнього підприємництва.

Одеська ОДА:

З метою удосконалення системи професійного навчання робітників створюються навчально практичні центри галузевого спрямування (сучасна техніка, обладнання та підготовка за новітніми технологіями). На базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти створено та функціонує 29 НПЦ.

Також проводиться робота щодо модернізації мережі закладів професійної (професійно–технічної) освіти області та створення на їх базі сучасних центрів професійної (професійно–технічної) освіти.

Полтавська ОДА:

З метою працевлаштування мобільних осіб, в першу чергу, в трудонадлишкових районах, служба зайнятості області запровадила проведення на постійній основі онлайн презентацій роботодавців, які мають потребу в кадрах. З початку поточного року проведено 7 таких заходів за участю 50 осіб.

У березні 2021 року в рамках співпраці реалізації програми EU4Skills у державній службі зайнятості розпочато пілотне впровадження інформаційної системи аналізу та прогнозування регіональних ринків праці.

Рівненська ОДА:

Міжнародною організацією праці (МОП) за підтримки Уряду Данії та Мінсоцполітики України у липні 2018 року розпочато реалізацію п’ятирічного проєкту з метою поліпшення управління ринком праці «Інклюзивний ринок праці для робочих місць України». В рамках даного проєк- ту заплановно модернізувати 3 навчальних плани професійно–технічної освіти, створити 5 нових послуг для 4 регіональних офісів Державної служби зайнятості, здійснити підготовку 7 із 75 місцевих тренерів за програмою МОП «Розпочни та вдосконалюй свій бізнес», забезпечити начання 4,5 тис осіб навчання на курсах підприємницької діяльності, удосконалити інституційні можливості соціальних партнерів для більш плідного соціального діалогу, забезпечити навчання 240 осіб технікам колективних переговорів і створити 5 платформ для ведення та укладення колективних переговорів на галузевому рівні.

У рамках проєкту у лютому 2020 року укладено Меморандум про створення Місцевого парт- нерства зайнятості. В рамках поєкту в червні 2020 року на базі Рівненстького центру професійно–технічної освіти державної служби зайнятості відбулась зустріч з представниками робочої групи Проєкту, які детально оглянули навчальні бази Олександрійського навчального відділення та навчальні майданчики м. Рівне.

21–23.12.2020 Центр сприяння бізнесу за сприяння Рівненської ОДА провів онлайн навчання з бізнес–планування для підприємців Рівненщини за програмою Міжнародної організації праці (Start and Improve Your Business).

Харківська ОДА:

В регіоні продовжено виконання “Плану заходів щодо реалізації основних напрямків державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року” (розпорядження КМУ від 03.03.2020 № 216-р)

З метою вдосконалення системи професійного навчання працівників відповідні питання включено до плану роботи обласного координаційного Комітету сприяння зайнятості та професійної орієнтації населення на 2021 рік. Так, 24.06.2021 на засіданні Комітету було розглянуто питання “Про проведені профорієнтаційні заходи щодо популяризації робітничих професій серед різних категорій населення, у тому числі, з учнівською молоддю”. У ІІІ кварталі поточного року заплановано розглянути питання “Про стан роботи системи професійної (професійно-технічної) освіти щодо забезпечення підприємств області висококваліфікованими робітничими кадрами, відповідно до вимог ринку праці регіону”.

Чернігівська ОДА:

19.02.2021Національним університетом “Чернігівська політехніка” та Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій підписано Меморандум про співпрацю. Основними напрямами співпраці є сприяння у підготовці висококваліфікованих кадрів для системи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій різних форм власності, підвищенні рівня правової культури населення через зростання правосвідомості суспільства в питаннях діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні.

22.02.2021 в Національному університеті “Чернігівська політехніка” відбулося відкриття проєкту “Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей в Україні. Інтеграція моделі проєкту “Норвегія – Україна” в державну систему”.

У Чернігівській області проєкт реалізується Національним університетом “Чернігівська політехніка”, Громадською організацією “Чернігів Європейський”. Головними координаторами є: з боку Норвегії – університет NORD, в Україні – Міжнародний фонд соціальної адаптації. Проєкт фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії за участю українських партнерів проєкту.

04.06.2021 підписано багатосторонній Меморандум про співпрацю між Національним університетом “Чернігівська політехніка” та Славутицькою міською територіальною громадою Вишгородського району Київської області, Державним спеціалізованим підприємством “Чорнобильська атомна електростанція”, Відокремленим підрозділом “Атомремонтсервіс” державного підприємства “НАЕК “Енергоатом”, Комунальним підприємством “Агентство регіонального розвитку” Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області, Товариством з обмеженою відповідальністю “ТАУРУС КВАДРО”, Товариством з обмеженою відповідальністю “ДДПРО”.

Метою Меморандуму є співробітництво з питань проведення освітнього процесу, наукового співробітництва, встановлення ділових контактів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти Національного університету “Чернігівська політехніка”.