Забезпечення стимулювання мобільності трудових ресурсів та вдосконалення загальнонаціональної бази даних про можливості працевлаштування в Україні

32%
Інформацію оновлено
12.08.2021
Відповідальний виконавець: 
Міністерство соціальної політики України
Київська міська та обласні держадміністрації
  • Виконано
  • Виконується
  • Не виконано
  • Заплановано до виконання
IV квартал
2018
Проведення аналізу причин низького рівня трудової мобільності
Виконується

(Звіт за 2018 рік)

База даних Єдиної інформаційно–аналітичної системи державної служби зайнятості (далі – ЄІАС) містить інформацію про пропозиції роботи, отримані з інших джерел (в телефонному режимі, засобами електронного зв’язку, із офіційних сайтів установ, організацій, сайтів пошуку роботи, оголошень тощо).

Протягом січня–листопада 2020 року послугами державної служби зайнятості не за місцем за- реєстрованого проживання скористалися 133,9 тис. безробітних (11,8% від загальної чисельно- сті безробітних, які скористалися послугами державної служби зайнятості).

Державна служба зайнятості продовжує підтримувати сучасні тенденції з розвитку електронно- го урядування та активно впроваджує електронні сервіси з використанням Інтернет–технологій, що на сьогодні є однією з інноваційних форм надання соціальних послуг громадянам та робо- тодавцям. Так, з метою підвищення якості та рівня комунікації з клієнтами служби зайнятості впроваджено в роботу (лютий 2018 року) особисті кабінети для клієнтів служби зайнятості.

В «Електронному кабінеті роботодавця» є розширений доступ до послуг служби зайнятості і електронної картки роботодавця шляхом інтеграції даних з ЄІАС. З часу впровадження елек- тронних кабінетів по 16.12.2020 вже 121,4 тис. роботодавців отримали можливість в режимі онлайн подавати до служби зайнятості звіт No 3–ПН. За допомогою цього сервісу з початку 2020 року по 16.12.2020 до центрів зайнятості подано 98,3 тис. вакансій.

В «Електронному кабінеті шукача роботи» є розширений доступ до послуг служби зайнятості і електронної картки особи (безробітного) шляхом інтеграції даних з ЄІАС. З часу впровадження електронних кабінетів (лютий 2018 року) по 16.12.2020 вже 354,3 тис. громадян отримали мож- ливість відслідковувати дані, що використовуються для пошуку роботи, дані про відвідування центру зайнятості і надані послуги, заплановані до відвідування групові та масові заходи, нара- хування та виплату допомоги по безробіттю, підбір роботи, направлення на працевлаштування, пропозиції профнавчання. З початку 2020 року по 16.12.2020 за допомогою цього сервісу шукачами роботи зареєстровано 13,5 тис. резюме.

РЕГІОНИ:

КМДА:

З метою підвищення конкурентоспроможності, формування мотивації до пошуку роботи та легального працевлаштування осіб, які звертаються до служби зайнятості, фахівцями район- них філій міської служби зайнятості (з початку поточного року і до запровадження карантину) надавалиь профорієнтаційні послуги шляхом проведення індивідуальних профконсультацій та групових профорієнтаційних заходів. У районних філіях служби зайнятості м. Києва проводив- ся семінар із загальних питань зайнятості, який охоплює основні питання діяльності державної служби зайнятості, інформує про соціальні послуги та особливості взаємодії між клієнтами та службою зайнятості, важливі питання реалізації права на працю громадянами України тощо. В період карантину стали популярними індивідуальні послуги в форматі онлайн. Фахівці столич- ної служби зайнятості надають безробітним профінформаційні та профконсультаційні послуги дистанційно, під час проведення вебінарів. Також у м. Києві проводиться робота, спрямована на збереження трудового потенціалу міста, підтримку сталої ситуації на столичному ринку праці, реалізацію заходів державної та регіональної політики зайнятості.

Львівська ОДА:

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.04.2018No 332/0/5–18 затверджено Про- граму сприяння зайнятості населення Львівської області на 2018 – 2020 роки, основною части- ною якого є заходи щодо покращення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018 – 2020 роки, у тому числі щодо підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регу- лювання трудової міграції.

Одеська ОДА:

Функціонує державний навчальний заклад «Одеський центр професійно–технічної освіти дер- жавної служби зайнятості», головною метою якого єж надання кваліфікованих послуг дорослому населеню, безробітним Одеської області та інших областей України у формувані конку- рентоспроможних трудових ресурсів в умовах сучасного виробництва на основі впровадження провідних виробничих та інноваційних технологій навчання.

Харківська ОДА:

Організовано виконання заходів щодо сприяння створенню належних умов для підвищення мо- більності робочої сили, що передбачені Програмою зайнятості населення Харківської області на період до 2020 року, яка затверджена рішенням Харківської обласної ради від 01.03.2018 No 663–VІІ (із змінами).

Чернігівська ОДА:

Для полегшення здійснення підбору актуальних вакансій фахівцями відділу рекрутингу Чернігівського міського центру зайнятості розроблено online-карту вакансій на платформі  Google Maps. Інформацію про роботодавця, його контактні дані, вимоги до кандидата на посаду, розмір запропонованої зарплати та інші коментарі від подавача вакансії доступні для перегляду всім користувачам мережі Інтернет. Карта регулярно поповнюється новими актуальними вакансіями.

II квартал
2021
Прийняття відповідного нормативно-правового акта
Виконується

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 No 1396–р затверджено Основні напрямки реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 No 216–р затверджено План заходів щодо реалізації Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року, яким, зокрема, передбачені заходи, спрямовані на за- безпечення продуктивної зайнятості, створення нових робочих місць, стимулювання розвитку підприємництва та самозайнятості, забезпечення інноваційного розвитку послуг на ринку праці.

Полтавська ОДА:

Наразі в області розробляється нова Програми зайнятості населення Полтавської області на 2021-2023 роки.

Харківська ОДА:

Заходи щодо сприяння створенню належних умов для підвищення мобільності робочої сили передбачені Програмою зайнятості населення Харківської області на період 2021 – 2023 років (далі – Програма), яка затверджена рішенням Харківської обласної ради від 11.03.2021 № 56-VІІІ. До Програми включено окремий розділ “Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці, впровадження інноваційних послуг служби зайнятості”.

IV квартал
2019
Вдосконалення загальнонаціональної бази даних про наявність робочих місць в Україні з метою підвищення трудової мобільності
Виконано

Державна служба зайнятості підтримує сучасні тенденції з розвитку електронного уря- дування та активно впроваджує електронні сервіси, з використанням Інтернет–технологій, що на сьогодні є однією з інноваційних форм надання соціальних послуг громадянам та роботодавцям. Впроваджено у роботу «Електронний кабінет роботодавця» (далі – ЕКР). Перевагами ЕКР є розширений доступ до послуг служби зайнятості шляхом інтеграції даних з ЄІАС та можливість в режимі онлайн подавати до служби зайнятості звіт No 3–ПН (інформація про попит на робочу силу (вакансії), переглядати стан укомплектування заявлених вакансій, історію направлень центром зайнятості претендентів на роботу та здійснювати добір необхідних працівників тощо.