Створення бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів для сприяння експортоорієнтованим підприємствам, враховуючи особливості розвитку перспективних секторів

0%
Інформацію оновлено
10.08.2021
Відповідальний виконавець: 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Міністерство освіти і науки України
Державна установа "Офіс з просування експорту України"
Київська міська та обласні держадміністрації
  • Виконано
  • Виконується
  • Не виконано
  • Заплановано до виконання
IV квартал
2019
Розроблення та реалізація пілотного проекту із створення бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів для експортоорієнтованих підприємств в обласних центрах
Виконується

За інформацією МОН спільно з Громадською організацією «Платформа інновацій- ного партнерства» відкрито стартап–клуби в 28 університетах України, де відбуваються зустрі- чі з підприємцями, обговорення нових ідей та проєктів. Стартап–клуби надають тренінги для локальних стартап команд; методологічну, менторську та організаційну підтримку; стажування студентів; консалтинг університетських стартапів.

Закарпатська ОДА:

В області розроблена концепція перспектив створення автомобільного кластеру. На форумі «За- карпаття–бізнес в центрі Європи», що проходи 10.10.2019, обговорено передумови створення кластеру аудіо–візуальних індустрій на Закарпатті. Крім того, Агенцією регіонального розвитку За- карпатської області в рамках програми секторальної підтримки за рахунок коштів Європейського Союзу реалізовуватиметься проєкт зі створення мережі бізнес хабів у Закарпатській області.

Київська ОДА:

Наразі в Київській області здійснюють свою діяльність 9 індустріальних парків, які включені до Реєстру індустріальних (промислових) парків:

Індустріальний парк “Перший український індустріальний парк”;

Індустріальний парк “Фастіндастрі”;

Індустріальний парк “Мироцьке”;

Індустріальний парк “Київщина”;

Індустріальний парк “Біла Церква”;

Індустріальний парк “Біла Церква 2”;

Індустріальний парк “Місто скла”;

Індустріальний парк “ПАТОН”;

Індустріальний парк “E40 Industrial Park”.

Наразі тривають заходи щодо внесення до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріального парку “СОЛТАНІВКА”, що створений на території Калинівської територіальної громади Фастівського району Київської області.

У 2021 році на території області продовжують розвиватися промислові кластери: аерокосмічний, меблевий, гумових та пластмасових виробів, будівельних матеріалів, харчових продуктів та напоїв. В перспективі майбутнього розвитку є створення кластерів в регіоні, а саме: фармацевтичного кластеру, кластеру медичного обладнання, кластеру авто- і мототранспорту.

Створено веб-ресурс інвестиційний портал Київської області. Завдяки ресурсу існує змога комплексно оцінити інвестиційні можливості регіону, оглянути наявну інвестиційну інфраструктуру та ознайомитись з її конкурентними перевагами. Впроваджений веб-сервіс надає можливість активувати інвестиційну діяльність та збільшення інвестицій в економіку області.

На офіційних інтернет ресурсах департаменту економіки та цифровізації облдержадміністрації (https://www.kyivregioneconomy.com/, https://www.facebook.com/ekon.koda) організовано інформаційну кампанію для підприємців Київщини (шляхом підготовки та розміщення відео- та фотоматеріалів, інфографіки) про діяльність бізнес-асоціацій, спрямовану на розвиток та підвищення конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва регіону.

Департаментом економіки та цифровізації облдержадміністрації з метою розширення кола поінформованості бізнес-спільноти Київщини налагоджено тісну співпрацю з Торгово-Промисловою Палатою України, Київською обласною Торгово-Промисловою Палатою, Спілкою підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Київським обласним центром зайнятості, Українським союзом промисловців та підприємців.

У Київській області діють Центри розвитку підприємництва, які функціонують на базах Києво-Святошинського районного центру зайнятості, Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості та на базі Переяслав-Хмельницької міськрайонної філії Київського обласного центру зайнятості.

З метою сприяння розвитку підприємницькій активності в місті Біла Церква діє комунальне підприємство “Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви”, в місті Славутич здійснює діяльність комунальне підприємство “Агентство регіонального розвитку” Славутицької міської ради. В місті Ірпінь діє комунальний офіс підтримки підприємництва “I-SMART”.

Кіровоградська ОДА:

В області функціонують декілька установ, діяльність яких направлена на сприяння розвитку екс- портоорієнтованих підприємств. Так, є представницький офіс та дослідницький центр компанії з розробки та виробництва дронів «Safeus Drone Co., Inc» (Республіка Корея), який відкрито на базі Льотної академії НАУ.

28.02.2020 у Льотній академії Національного авіаційного університету відбувся Міжнародний науково–практичний семінар «Світовий досвід та тенденції використання безпілотних літальних комплексів при пошуково–рятувальних роботах».

У лютому 2020 року в облдержадміністрації, з метою поліпшення інвестиційної привабливості області відбулася робоча нарада щодо впровадження на території області проєкту «Міжнарод- ний аеропорт цивільної авіації «Канатове» (далі – Проєкт). На даний час, ПрАТ «МААК «Урга», Льотна академія НАУ, військова частина А1469 спільно здійснюють організаційні заходи щодо підготовки Проєку та першочергових організаційних заходів по його впровадженню. Реалізація даного проєкту сприятиме експортоорієнтованим підприємствам у розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

З метою розширення торговельно–економічних зв’язків області та з метою створення належної інфраструктури для інвестування в області продовжується робота зі створення індустріального парку «Олександрія» (м. Олександрія, Кіровоградської області), який включено до Реєстру інду- стріальних (промислових) парків 13 квітня 2018 року. Реалізація даного проєкту сприятиме еконо- мічному розвитку регіону, підвищенню його конкурентоспроможності.

Миколаївська ОДА:

З метою сприяння розвитку малого і середнього підприємництва та створення бізнес-інкубаторів облдержадміністрацією ініційовано подання проєктів на конкурс проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС. За результатами розгляду у лютому 2020 р. Мінрегіоном відібрано до фінансування 3 проєкти

1) “Економіко-соціальний бізнес - інкубатор для ОТ” - створення комфортного середовища та передумов для перспективного розвитку інноваційного, клієнтоорієнтованого підприємництва в  територіальних громадах;

2) “Розвиток Інноваційного Кластеру “RInnoHUB” - забезпечення високих темпів економічного зростання і диверсифікації регіональної економіки за рахунок підвищення конкурентоспроможності підприємств, постачальників обладнання, комплектуючих, спеціалізованих виробничих і сервісних послуг, науково-дослідних і освітніх організацій
(З інформацією щодо діяльності кластеру можна ознайомитись за наступним посиланням http://rinnohub.org/);

3) Інкубатор з запуску бізнесу у сфері аквакультури (AQUABATOR) - створення передумов для розвитку аквакультури в області: вирощування морських і прісноводних риб, мідій, устриць, креветок  із перспективою експорту.

Полтавська ОДА:

На базі Полтавського університету економіки і торгівлі спільно з ГО «Платформа інноваційного партнерства» створено бізнес–інкубатор та підприємницький клуб «YEP − StartUp PUET» для за- безпечення комплексної підтримки студентів, молодих учених та підприємців з питань розвит- ку проєктів у різних сферах, у тому числі, інноваційніх проєктів. Наразі Полтавську політехніку імені Юрія Кондратюка обрано учасником пілотного проєкту «Підприємницький університет». Зокрема, у рамках першого етапу ініціативи у 2020 – 2021 навчальному році, в університеті за- проваджено навчальний курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами». Проєкт реалізується мережею стартап інкубаторів YEP у співпраці з Міністерством освіти і на- уки України, Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Водночас, найбільш активні студенти зможуть подати проєкти на конкурс до Українського фонду стартапів. У місті Кременчуці працює Консультаційний центр допомоги малому та середньому бізнесу. Протя- гом року центром надано інформаційну підтримку 78 суб’єктам господарювання з питань опо- даткування, перереєстрації/ закриття підприємства та інше, в тому числі, у режимі онлайн кон- сультацій. Також, з березня 2020 року у місті Кременчуці працює бізнес–інкубатор для розвитку жіночих ініціатив, який було створено Громадською організацією «Інша жінка» у рамках проєк- ту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС). Метою впрова- дження вищезазначеного проєкту є створення кластеру соціально–активних жінок, сприяння досягнення ними економічної та фінансової самостійності, збільшення частки працюючих жінок, а також створення додаткових робочих місць. У місті Миргороді Миргородською міською ра- дою в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРО- МІС) впроваджуються проєкти щодо створення: «Центру підтримки та розвитку бізнесу» спільно з Громадською організацією «Зміни можливі» та «Центру керамічного мистецтва».

Рівненська ОДА:

Інфраструктура підтримки підприємництва Рівненської області включає 179 установ та орга- нізацій, зокрема, 11 бізнес–центрів, 3 бізнес–інкубатори, 4 лізингові центри, 144 небанківські фінансово–кредитні установи (у т.ч. 26 – кредитні спілки), 1 фонд підтримки підприємництва, 3 інвестиційні фонди і компанії, 1 інноваційна компанія, 11 інформаційно–консультативних уста- нов та 1 технопарк.

Рівненщина – одна серед переможців конкурсу «Золота ділянка 2020». Дві території з регіону, у тому числі й частина індустріального парку в Малолюбашанській ОТГ, визнані як найбільш привабливі. На цій території проєктують індустріальний парк, який будуватиметься у 3 черги, матиме 26 різнофункціональних корпусів. Серед них – промислові, адміністративні, складські та лабораторно–дослідницькі.

Харківська ОДА:

В області створено та функціонують:

- “Innovations Campus” (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”);

- Центр трансферу технологій “Мегаполіс” (Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова);

- Іннноваційний бізнес-інкубатор “EoBusinessIncubator”;

- Регіональний центр руху “Індустрія 4.0” (Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”);

- Науковий парк “Синергія” (Харківський національний університет радіоелектроніки);

- Стартап-інкубатор “YEP!” (Харківський національний університет радіоелектроніки);

- Науковий парк “Наука та безпека” (Харківський національний університет внутрішніх справ);

- Парк науки та техніки “STEAMPARK” (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”);

- стартап-центр “SPARK” Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

Херсонська ОДА:

10.03.2021 у Херсонському державному університеті укладено Меморандум між Херсонською обласною державною адміністрацією, Херсонською обласною радою, Херсонським державним університетом, ТОВ “Інноваційний холдинг “Sikorsky Challenge” про взаємопорозуміння та наміри щодо створення Інноваційного кластеру Херсонської області. Кластер стане поштовхом для молодих людей, які хочуть перетворити власну ідею в бізнес-проєкт, який в майбутньому зможе стати інноваційною стартап-компанією.

Мета створення Інноваційного кластеру – розвиток інноваційного середовища, що сприятиме створенню в Херсонській області якомога більшої кількості мікро- та малих підприємств, що базуються на стартап-ідеях та науково-технічних розробках; залучення креативних науковців, інженерів, підприємців, студентів, школярів щодо впровадження нових технологій і послуг; залучення інвестицій, грантів і спонсорської допомоги на локальному, національному рівні з урахуванням вже існуючих та нових міжнародних зв’язків.

28.04.2021 у форматі відеоконференції відбулось установче зібрання з утворення Координаційної ради підписантів Меморандуму щодо створення та підтримки Інноваційного кластеру Херсонської області. Під час зібрання створено робочий орган Інноваційного кластеру – Координаційну раду, затверджено Положення про неї та узгоджено механізм приєднання до Інноваційного кластеру нових учасників – університетів, міської ради, представників бізнесу.

03.06.2021 у Херсонському державному університеті відбулося засідання Координаційної ради Інноваційного кластеру «Sikorsky Challenge Україна» Херсонської області.

Черкаська ОДА:

У липні Центр підтримки підприємництва, інновацій та стартапів «Chernihiv Business Hub» оголосив конкурс проєктів на участь в освітній Інкубаційній програмі, мета якої – допомога тим, хто хоче займатися бізнесом та має конкурентоспроможну бізнес–ідею. Проєкт створений для швидшого досягнення економічної самостійності учасників та забезпечення їх професійною бізнес–освітою та менторською підтримкою.

За результатами засідання журі для участі у навчанні, яке проходило з 10 серпня по 18 жовтня, відібрано вісім учасників, котрі представили свої перспективні бізнес–ідеї.

Чернігівська ОДА:

З метою створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції та збільшення внеску в соціально-економічний розвиток регіону в області реалізується Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки. Відповідною програмою передбачено в т.ч. заходи щодо організації професійної підготовки і підвищення кваліфікації  підприємців, формування бізнес-культури у підприємницькому середовищі. 

16.06.2021 завершилась друга Інкубаційна програма Центру підтримки підприємництва, інновацій та стартапів Business Hub Chernihiv Region. Десять учасників програми протягом двох з половиною місяців вчилися теорії ведення бізнесу, отримали консультацію та всебічну підтримку у створенні власної справи на всіх етапах розвитку: від розробки ідей до комерціалізації.

Центр підтримки підприємництва, інновацій та стартапів Чернігівської області оголосив новий набір до унікального в регіоні бізнес-інкубатора, учасники якого матимуть можливість отримати інформацію про можливості для підтримки підприємництва, які існують в Україні та області , а також всебічний супровід у розробці, започаткуванні та реалізації власної бізнес-ідеї. До реалізації програми будуть залучені викладачі, ментори, тренери з Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, Національного університету "Чернігівська політехніка" та експерти з міжнародних програм.

IV квартал
2021
Започаткування діяльності бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів для сприяння діяльності експортоорієнтованих підприємств у всіх обласних центрах
Виконується

МОН

Спільно з Громадською організацією “Платформа інноваційного партнерства” відкрито стартап клуби в 28 університетах України, де відбуваються зустрічі з підприємцями, обговорення нових ідей та проєктів.

Стартап клуби надають:

  • тренінги для локальних стартап команд;
  • методологічну, менторську та організаційну підтримку;
  • стажування студентів;
  • консалтинг університетських стартапів.

Миколаївська ОДА: діє студентський бізнес-інкубатор на базі Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, в якому проводяться навчання студентів, бажаючих реалізувати бізнес-ідеї та створити власне підприємство, готуються персональні та групові бізнес-плани з перспективними інноваційними ідеями, для участі у міжнародних грантових програмах. Працює “креативна лабораторія”, учасники якої генерують інноваційні та креативні бізнес-ідеї, розвивають власне креативне мислення.

Запорізька ОДА: створено та діють 5 бізнес-інкубаторів на базі вищих навчальних закладів: Запорізького національного університету, Запорізької державної інженерної академії, комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Таврійського державного агротехнологічного університету у м. Мелітополі та Запорізького національного технічного університету (урочисте відкриття бізнес-інкубатору відбулося 11.10.2018, його діяльність сфокусована на розвиток бізнес-ідей у інноваційних сферах, зокрема, 3D-друку та моделюванні віртуальної реальності. Лабораторія інкубатору оснащена 3D-принтером, а в рамках Програми придбані комплектуючі для сучасної комп’ютерної станції, яка надасть нові можливості для роботи у цих сферах). Такі інкубатори в подальшому зможуть стати базами для створення центрів інноваційних технологій.

Київська ОДА: у 2018 році кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва збільшилась майже в 2 рази і становить 441 одиницю, зокрема: 11 бізнес-центрів, 6 бізнес-інкубаторів, 1 технопарк, 6 індустріальних парків, 12 лізингових центрів, 70 небанківських фінансово-кредитних установ, 8 фондів підтримки підприємництва, 11 інвестиційно-інноваційних фондів і компаній, 3 інноваційних кластери та 89 інформаційно-консультативних установ. Функціонує 80 громадських об’єднань підприємців, з якими налагоджена дієва співпраця органів виконавчої влади. Збільшення кількості об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва відбулося за рахунок утворення значної кількості інформаційно-консультативних установ та громадських організацій, що здійснюють свою діяльність у рамках міжнародної технічної допомоги, міжнародних грантів та проектів, які направлені на розвиток бізнесу в Україні.

Чернігівська ОДА: створено відокремлений структурний підрозділ Чернігівського національного технологічного університету “Бізнес-інноваційний центр” шляхом приєднання ДП “Чернігівський державний центр науки, інновацій та інформатизації”.

Волинська ОДА:

На базі філій та центрів зайнятості Волинського обласного центру зайнятості (м. Луцьк, м. Ковель, м. Володимир–Волинський, м. Нововолинськ) функціонують Центри розвитку підприєм- ництва, за період 2020 року в яких проведено 156 заходів для 2463 учасників. Також в області реалізовується Проєкт «Створення Всеукраїнського мережевого бізнес–інкубатора для дивер- сифікації сільськогосподарського виробництва і розвитку кооперації у сільській місцевості». Його виконавець – Український державний фонд підтримки фермерських господарств.

Полтавська ОДА:

На базі Полтавського університету економіки і торгівлі спільно з Громадською організацією „Платформа інноваційного партнерства” створено бізнес-інкубатор та підприємницький клуб „YEP − StartUp PUET” щодо забезпечення комплексної підтримки студентів, молодих учених та підприємців з питань розвитку проєктів у різних сферах, у тому числі й інноваційних проєктів. 

У березні 2021 року в рамках програми ЄС Еразмус+ у Полтавському університеті економіки і торгівлі презентовано проєкт “Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)”, а також за підтримки програми Британської Ради “Creative Spark: програма підтримки підприємництва у сфері освіти” для зацікавленої молоді проведено онлайн-презентацію на тему: “Навчаємо підприємництву: хто і як? Досвід партнерів Creative Spark”.

Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка” обрано учасником пілотного проєкту “Підприємницький університет”. У рамках першого етапу ініціативи у 2020-2021 навчальних роках, в університеті запроваджено навчальний курс “Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами”. Проєкт реалізується мережею стартап-інкубаторів YEP у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів та за підтримки Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”.

За сприяння Кременчуцької міської ради працює Консультаційний центр допомоги малому та середньому бізнесу міста Кременчука щодо надання інформаційної підтримки з питань оподаткування, перереєстрації/закриття підприємства тощо, в тому числі у режимі онлайн. Також у місті Кременчуці працює бізнес-інкубатор для розвитку жіночих ініціатив, який було створено Громадською організацією “Інша жінка” у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги “Партнерство для розвитку міст” (ПРОМІС). Метою впровадження вищезазначеного проєкту є створення кластеру соціально-активних жінок, сприяння досягнення ними економічної та фінансової самостійності, створення робочих місць.

За підтримки Кременчуцької міської ради та проєкту ПРОМІС спільно з Громадською організацією “Центр інновацій та соціально-бізнесових ініціатив” було створено студію креативних мистецтв ArtElf. У минулому році на базі Студії було проведено низку навчальних заходів по створенню та веденню бізнесу, за результатами яких, двоє її учасників презентували власні бізнес-ідеї на конкурсі стартапів в рамках заходу „Urban Business Fest”.

16.02.2021 підприємці міста Кременчука взяли участь у навчальному тренінгу для підприємств аграрного сектору та виробників харчових продуктів з питань підготовки підприємств до виконання вимог щодо безпечності харчової продукції, які висуваються на міжнародних ринках. Тренінг проведено у рамках проєкту, який реалізує Громадська організація “Аналітичний центр Аграрного союзу України” у партнерстві з Торгово-промисловою палатою України, за підтримки програми МАТРА Посольства Нідерландів в Україні.

Миргородською міською радою у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги “Партнерство для розвитку міст” (ПРОМІС) у місті Миргороді відкрито:

       - Центр підтримки та розвитку бізнесу по забезпеченню майбутніх приватних підприємців, керівників та власників бізнесу повноцінною платформою для навчання, генерації ідей, комунікації, обміну досвідом та реалізації спільних проєктів. На базі Центру працюють два навчальних курси: “Школа для підприємців-початківців” та “Школа бізнесу для жінок”;

  - ремісничий коворкінг “Миргородський центр кераміки” при Миргородському художньо-промисловому коледжі імені М. В. Гоголя Національного університету “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”. Для роботи коворкінгу розроблено ефективну бізнес-модель, що забезпечує майстрів високоякісною матеріально-технічною базою, об’єднує зусилля майстрів-початківців та досвідчених виробників керамічної продукції для спільної роботи, обміну досвідом та реалізації продукції.